MERAK EDİLENLER

Marka, bir işletmenin mal ve/veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal ve/veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayımlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işarettir.

Tescilli markanızın olması sektörde güvenilir olarak anılmanızı ve saygınlık kazanmanızı sağlar. Şirketinize değer katar. Sizin diğer firmalardan ayırt edilmenizi sağlar.

Tescilli markanızın olması halinde franchise vererek ya da devrederek para kazanabilirsiniz.

Markanızı tescil ettirerek taklitlerinize karşı koruma sağlayabilirsiniz.

Marka tescilinin yapılması için öncelikle benzerlik araştırması yapılacaktır.  Daha sonra Türk patent ve marka kurumuna başvurunuz yapılır. Başvuru kurum tarafından incelenir ve başvurunun eksiksiz ve tescile uygun olduğu tespit edilirse marka bülteninde yayımlanır. 2 aylık yayım süresi içinde marka sahipleri tarafından başvurunuza herhangi bir itiraz gelmemesi halinde markanızın tesciline karar verilir. Marka tescil harcı ödenmesinin ardından markanız tescil edilmiş olacaktır.

Marka başvurusunun eksiksiz olması ve yayıma itiraz gelmemesi halinde 6-8 ay sürebilmektedir. Kısa sürede ve sorunsuz bir marka tescili için işin uzmanı tescil şirketleriyle çalışmak doğru olandır.

Marka tescili marka tescilinin yapılmasından itibaren 10 yıllık bir koruma sağlar. Bu koruma 10’ar yıllık sürelerle yenilenerek uzatılabilir.

Marka koruması markanızın tescil edilmesi şartıyla başvurunun yapıldığı an itibarı ile başlayacaktır.

  • Noter onayı gerektirmeyen vekaletname
  • Marka adı ve varsa logo örneği
  • Başvuru ücretinin yatırıldığına dair dekont

Marka tescil başvurusundan önce detaylı bir araştırma işlemi yapmadan ilerleyenlerin sıklıkla karşılaştığı bir durumdur.

Marka tescil başvurunuzun reddedilmesi halinde yasal süresi içinde itiraz etmek gereklidir. Süreye tabi olduğu için geç olmadan bir uzmana danışmanızı tavsiye ederiz. Marka itiraz işlemleri hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Tescil başvurunuzun marka bülteninde yayımlanmasından sonra diğer marka sahiplerince itiraz edilebilir. Bu itiraza gerekçeli cevap verilmesi için bir uzmanla çalışmanız  gereklidir. Böyle bir sorun ile karşı karşıya iseniz uzmanlarımızdan bilgi almak için tıklayın.

Yurt içinde yerleşim yeri bulunmayan gerçek ve tüzel kişiler dışında herkes Türk Patent ve marka kurumuna başvuruda bulunabilir. Fakat yurtiçinde yerleşim yeri bulunmayan gerçek ve tüzel kişiler marka vekili ile çalışmak zorundadır.

Marka vekili ile çalışmak gibi bir zorunluluğunuz bulunmuyor ise de; tescil edilebilirlik için işin uzmanlarınca yapılacak araştırma sizin hak kayıpları yaşamamanız için önemlidir.

Tescil ücreti marka sınıf sayısına göre değişiklik göstermektedir. Türk patent ve marka kurumuna marka tescil başvurusu  2022 yılı itibarı ile sınıf başına 380 Tl başvuru harcı yatırılarak yapılabilmektedir. Bunun dışında markanızın tesciline karar verildikten sonra ise 1020 tl olarak marka tescil harcı yatırmanız gerekmektedir.

Marka tescil başvurusu gerekli evrakların ve araştırmanın tamamlanmasının ardından 24 saat içinde yapılmaktadır.

Marka tescil başvurusu Türk Patent ve Marka Kurumu’ na marka vekili yahut başvuru sahibince yapılabilir.

Tescil edilen markalar tescil edildikleri ülke sınırları içinde bir korumaya sahiptir. Marka sahipleri markasını başka ülkelerde de koruma altına almak istiyor ise dilediği ülkede tescil edilmesini sağlayabilir.

Evet suçtur. Başkasına ait marka hakkına iktibas veya iltibas suretiyle tecavüz ederek mal veya hizmet üreten, satışa arz eden veya satan kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yirmibin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

Marka koruması olan eşya veya ambalajı üzerine konulmuş marka koruması olduğunu belirten işareti yetkisi olmadan kaldıran kişi hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezasına hükmolunur.

Yetkisi olmadığı halde başkasına ait marka hakkı üzerinde satmak, devretmek, kiralamak veya rehnetmek suretiyle tasarrufta bulunan kişi iki yıldan dört yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan suçların bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde ayrıca bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

Tescilli marka ile aynı olan herhangi bir işaretin, tescil kapsamına giren mal veya hizmetlerde kullanılması.

Tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsadığı mal veya hizmetlerle aynı veya benzer mal veya hizmetleri kapsayan ve bu nedenle halk tarafından tescilli marka ile ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali bulunan herhangi bir işaretin kullanılması.

Aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde olmasına bakılmaksızın, tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle markanın itibarından haksız bir yarar elde edecek veya itibarına zarar verecek veya ayırt edici karakterini zedeleyecek nitelikteki herhangi bir işaretin haklı bir sebep olmaksızın kullanılması.

Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerini kullanmak suretiyle markayı taklit etmek.

Markayı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerini kullanmak suretiyle markanın taklit edildiğini bildiği veya bilmesi gerektiği hâlde tecavüz yoluyla kullanılan markayı taşıyan ürünleri satmak, dağıtmak, başka bir şekilde ticaret alanına çıkarmak, ithal işlemine tabi tutmak, ihraç etmek, ticari amaçla elde bulundurmak veya bu ürüne dair sözleşme yapmak için öneride bulunmak.

Marka sahibi tarafından lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya bu hakları üçüncü kişilere devretmek.

Her bir marka için ayrı ayrı başvuru yapmak gereklidir.

Hayır tescil başvurusunun yapılmasının ardından sınıf ekleme yapılamaz.

    ARA