MARKA HİZMETLERİMİZ

Bir markanın Türkiye Cumhuriyeti kanunları ve uluslararası anlaşmalar kapsamında yasal olarak korunmasıdır.

Markalar Ulusal veya Uluslararası alanda tescil edilebilir.

Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde yapılan tescil işlemi ile marka ulusal düzeyde korunurken, Madrid Protokolü  nezdinde uluslararası alanda korunma sağlanabilir.

Marka tescili kolay ve hızlı bir işlem gibi görünse de uzmanlık gerektiren bir işlemdir. Markanızın tescil edilmesi için araştırma başvuru  ve takip süreçlerinin dikkatli bir şekilde uzman kişilerce yapılması sürecin sağlıklı yürütülmesi ve hak kayıpları yaşanmaması için son derece önemlidir. Marka tescil hizmetimiz kısaca aşağıdaki hizmetleri kapsamaktadır.

Marka tesciline başvuru aşamasında;

  • Mutlak ve nispi ret nedenlerini,
  • Rüçhan hakkı işlemlerinin bulunup bulunmadığını,
  • Tescilin uluslararası sözleşmeler kapsamında yapılıp yapılmadığını gözeterek araştırmalarımızı yapmaktayız.
  • Araştırmalar neticesinde marka başvuru işlemini gerçekleştirmekteyiz.

Marka tescil başvurusunun yapılmasından sonra ise;

  • Başvurunun kabul veya ret kararının marka bülteninde takibi hizmetini vermekteyiz.

Marka başvurusunun bültende yayınlanmasından sonra;

  • Marka yayımına benzer marka sahiplerince itiraz edilmesi halinde itirazlara  cevap verilmesi,
  • Gerekmesi halinde kurumun talep ettiği ek bilgi ve belge taleplerinin karşılanması,
  • Marka tescil talebimizin kurum kararı ile reddedilmesi halinde kurum kararına itiraz edilmesi hizmetlerini vermekteyiz.

Marka tescili ile birlikte markanın korunması sağlanmış olur.  Ancak bir markanın tescil edilmiş olması bu markaya benzer yahut iltibas oluşturabilecek seviyede başkaca marka başvuruları yapılmasını engellemez. Bu halde yasal olarak korunan markaya herhangi bir tecavüz olup olmadığının  sürekli olarak izlenmesi gerekmektedir.

Marka izleme; tescilli markaya zarar verebilecek derecede benzer yahut karıştırılma ihtimali olan marka başvurularının tespiti anlamına gelir.

Tescilli bir markanın satış yahut benzeri yollarla bir başka kişiye devrini ifade eder. Tescilli markanın devir işlemi ancak Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde devrin tescili ile üçüncü kişilere karşı tam hüküm doğurur. Marka devir sözleşmesi ve devir işleminin tescil edilmesi belli şekil şartlarına tabidir.

Tescilli bir marka sahibinin vefatı durumunda mirasçıların, markadan doğan haklarının tescil ve kullanılması Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde intikal işlemlerinin yapılması ile mümkündür.

Markanın üçüncü kişilerce kullanımına marka sahibi tarafından izin verilebilir. Bu lisans anlaşmasının Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tescil edilmesi işlemidir.

Markanız tescil ile koruma altına alınmış da olsa markanızın iltibas oluşturacak derecede benzeri yahut taklidi markaların başvuru yapmasını engellemek mümkün olmasa da marka bülteninde yayımlanan bu markalara gerekçeli itiraz ile benzer yahut taklit marka başvurularının reddedilmesini sağlayarak markanızı güvence altına almak mümkündür. Marka izleme yapılarak tespit edilen bu markaların yayımına gerekçeli olarak itiraz etmek uzmanlık gerektiren bir iştir.

Marka sahibinin ünvanında değişiklik olması halinde bu değişikliğin Türk patent ve marka kurumuna bildirilmesi ve sahip olduğu tüm markalar yönünden ünvanının değiştirilmesi işlemidir.  Ünvan değişikliğinin yapılmaması halinde kurum mevcut ünvanı kullanmaya devam edecektir. Bu nedenle marka tescil belgesi örneği, vekaletname ve ünvan değişikliğini gösterir ticari sicil gazetesi nüshası ile değişiklik talebi için başvuruda bulunulmalıdır.

Marka sahibinin adres değişikliklerini Türk patent ve marka kurumuna bildirmesi gereklidir. Marka sahibinin sahip olduğu tüm markalar için  bu değişikliğin yapılması gerekmektedir. Marka tescil belgesi, vekaletname ve adres değişikliğini gösterir belge ile bu değişiklik yapılabilmektedir.

Marka yayımına itirazın incelenmesi ve kurum kararına itirazların incelenmesi aşamalarında kurul gerekli görür ise tarafları uzlaşmaya davet edebilmektedir. Bu görüşmelerden sağlıklı ve doğru sonuçlar alabilmeniz için, fikri mülkiyet hukukuna hakim, tecrübeli uzman kadromuz ile danışmanlık hizmeti  vermekteyiz.

Marka tescili ile sağlanan koruma 10 yıllık süreye tabidir. 10 yılın ardından markanızın tescilinin yenilenmesi gereklidir. Bu sürenin kaçırılması, marka tescil yenilemesinin yapılmaması durumunda markanızı kaybedebilirsiniz. Markanızın süresinde yenilenmesi için size bildirimde bulunuyor ve yenileme işlemlerini gerçekleştiriyoruz.

Sizi Arayalım

    ARA