Markanızın, kullanım hakkına sahip olmayan 3. Kişilerce aynısının yahut benzerinin kullanılması halinde marka hakkına tecavüz söz konusu olur. Bu durumda marka sahibi yasal olarak haklarını koruyabilir. Marka sahibi yasal olarak; markaya yapılan tecavüzün tespiti ve önlenmesini, sona erdirilmesini, tecavüz sonucunda oluşan zararın tazminini talep edebilir. Bunun dışında marka hakkına tecavüz nedeniyle yoksun kaldığı kazancı da talep edebilir.

Tescilli marka sahibinin sahip olduğu haklardan biri de bu haksız kullanımın durdurulması için ihtiyati tedbir talebinde bulunmaktır.

Markayı izinsiz kullanan kimseler hakkında Sınai Mülkiyet Kanunu 30. Maddesine göre;

Başkasına ait marka hakkına iktibas veya iltibas suretiyle tecavüz ederek mal üreten veya hizmet sunan, satışa arz eden veya satan, ithal ya da ihraç eden, ticari amaçla satın alan, bulunduran, nakleden veya depolayan kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılması talep edilebilir.

Marka koruması olduğunu belirten işareti mal veya ambalaj üzerinden yetkisi olmadan kaldıran kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

Yetkisi olmadığı hâlde başkasına ait marka hakkı üzerinde devretmek, lisans veya rehin vermek suretiyle tasarrufta bulunan kişi iki yıldan dört yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

Marka sahipleri için tescilin sağladığı korumalardan yararlanmak oldukça kolaydır.

Tescilli markası tecavüze uğrayan şahıs veya firmalar, tecavüz sebebiyle yoksun kaldığı kazancını da marka hakkına tecavüz edenden talep edebilir. Yoksun kalınan kazancın hesaplanması şu şekildedir;

  • Marka hakkına tecavüz edenin haksız rekabeti olmasaydı, tescilli marka hakkı sahibinin,  tescilli markasını kullanması ile elde edeceği muhtemel kazanç,
  • Marka hakkına tecavüz edenin, tescilli markayı haksız kullanmakla elde ettiği kazanç,
  • Marka hakkına tecavüz edenin, tescilli markayı, hak sahibi ile yapılacak bir lisans anlaşması ile hukuka uygun şekilde kullanmış olması halinde ödemesi gereken lisans bedeli,
    Bunun yanı sıra, tescilli marka sahibinin, tecavüz eden kullanımın durdurulması için ihtiyati tedbir talebinde bulunabilmesi de mümkündür.
  • Tescilli bir markaya tecavüz edilmesi halinde, marka hakkına tecavüz edenin; Başkasına ait marka hakkına iktibas veya iltibas suretiyle tecavüz ederek mal üreten veya hizmet sunan, satışa arz eden veya satan, ithal ya da ihraç eden, ticari amaçla satın alan, bulunduran, nakleden veya depolayan kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılması talep edilebilir.
  • Marka koruması olduğunu belirten işareti mal veya ambalaj üzerinden yetkisi olmadan kaldıran kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
  • Yetkisi olmadığı hâlde başkasına ait marka hakkı üzerinde devretmek, lisans veya rehin vermek suretiyle tasarrufta bulunan kişi iki yıldan dört yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.


Markanın sağladığı haklar, üçüncü kişilere karşı, marka tescilinin yayım tarihi itibariyle hüküm ifade etmektedir. Marka başvurusunun Bültende yayımlanmasından sonra gerçekleşen ve marka tescilinin ilan edilmesi halinde yasaklanması söz konusu olabilecek fiiller nedeniyle başvuru sahibi, tazminat davası açma hakkına sahiptir.

ARA