Marka vekili, Türk Marka ve Patent Kurumu nezdinde marka, coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı ile tasarım konularında başvuru sahibi adına işlem yapma yetkisi haiz kişilerdir.  Marka ve Patent vekilleri sadece başvuru işlemlerini değil, şahıslar veya firmaların Türk Patent ve Marka Kurumu’nda tüm işlemlerinin yürütülmesi işlemlerini de yapar.

Marka ve Patent Vekilliğine hak kazanmak için, lisans mezunu olmak, Türk Patent ve Marka Kurumu’nun iki yılda bir düzenlediği yazılı ve sözlü vekillik sınavını kazanmak ve Kurum’un vekil siciline kayıt olmak gerekmektedir.

ARA