Öncelikle marka için kaç sınıfta başvuru yapılacağı belirlenmesi gerekmektedir. Her bir sınıf için 2022 yılı itibarı ile 380 TL başvuru ücreti Türk Patent ve Marka Kurumu’na ödenmektedir. Bunun yanında marka vekili ile başvuru yapılması halinde marka vekiline hizmet bedeli ödenecektir.

Marka başvurusunun kabulü halinde ise; 2022 yılı içim 1020 TL tescil harcı Türk patent ve Marka Kurumu’na ödenecektir.

Tüm bu ücretlerin dışında marka başvurusuna itiraz edilmesi, devir, lisans, intikal, rehin gibi işlemler Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından ayrıca ücretlendirilmektedir.

ARA